GDPR voor offertes en facturen

GDPR

Offertes en facturatie

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door SeaCom verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan SeaCom. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop SeaCom persoonsgegevens verwerkt vindt u op https://www.SeaCom.be in ons algemeen beleid hieromtrent.

Documenten

Uw persoonsgegevens worden door SeaCom verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw bouwopdracht. Via info@SeaCom.be een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://www.SeaCom.be of kan u via brief bij ons opvragen.